INFO O TRÉNINGOCH

12.6.2024 - Tréning z dôvodu vystúpenia zrušený

21.6.2024 - Posledný tréning v tomto školskom roku. Od pondelka 24.6. tréningy už neprebiehajú.

Slávnostné ukončenie roka

26.6.2024

Pohronské Osvetové Stredisko Žiar nad Hronom

Na konci každého šk. roka organizujeme slávnostné ukončenie pre našich žiakov, ich kamarátov, rodičov, rodinu. Na tomto podujatí naši žiaci predvedú, čo sa za celý rok naučili. Okrem toho nás čaká sprievodný program, súťaže, tombola, do ktorých sa môžu zapojiť aj účastníci. Občerstvenie na akcií býva formou švédskych stolov, na ktoré môže každý niečo pridať :) Toto podujatie je spoločné, pre všetkých našich žiakov zo všetkých pobočiek a skupín. V prípade, že by ste žiakom nevedeli vybaviť v daný deň odvoz do Žiaru, pomôžeme. Pre žiakov je podujatie zdarma, pre účastníkov symbolické 2-4€, na pokrytie aspoň časti nákladov spojených s priestormi a aparatúrou.


Pobytový tábor v Heľpe

1.7. - 6.7. 2024

Pre deti od 10 do 18 rokov

Všetky informácie o tábore vrátane prihlášky nájdete na www.planetapohybu.sk/tabor


Denný tábor v Žiari

5.8. - 9.8. 2024

Pre deti od 6 do 10 rokov

Denný tábor vzniklá v spolupráci s Pohronským Osvetovým Strediskom Žiar nad Hronom, pod oficiálnym názvom Tanečná Školička. Je určený pre deti od 6 rokov (podmienkou je absolvovaný 1. ročník ZŠ)

Prihlásiť sa môžete online: PRIHLÁŠKA TU

Kontakt pre viac informácií: modernytanec@osvetaziar.sk, 045/678 13 04


Sputenie online triednej knihy

15.8.2024

VEĽKÁ NOVINKA! Nechali sme naprogramovať online triednu knihu, vďaka ktorej každý rodič bude mať prehľad o dochádzke a platbách svojho dieťata, bude informovaný o akýchkoľvek zmenách v tréningoch, napríklad počas prázdnin a aj o blížiacich sa podujatiách, aktivitách, zájazdoch týkajúcich sa konkrétneho dieťata. Budete tak mať po ruke komplet všetky informácie jednoducho a prehľadne.


Otvorenie tanečnej školy

16.9.2024

Pre školský rok 2024/2025 otvárame tieto krúžky:

  • PRÍPRAVKA: predškoláci a 1. ročník ZŠ vo veku 4-6 rokov
  • KIDS: 7-10 rokov
  • JUNIORS: 11-20 rokov
  • ELITE: pokročilý žiaci bez ohľadu na vek - do skupiny Elite sa dostanú žiaci, ktorý majú absolvovaný minimálne jeden ročník našej tanečnej školy a spĺňajú kritéria pre prijatie, prejdu konkurzom. V prípade, že žiak absolvoval ročník ale podmienky nespĺňa, musí sa vrátiť k novej, začínajúcej skupine. Kedykoľvek počas šk.roka však môže požiadať o preskúšanie a zaradenie do skupiny Elite. Život v Pohybe 3

6.11.2024

Tradičné jesenné podujatie pre rodiny s deťmi a našich žiakov

Skvelé podujatie so sprievodným programom vytvoreným našimi žiakmi. Podujatie je koncipivané najmä pre rodiny s deťmi. Na podujatí sa okrem sprievodného programu nachádzajú aj tvorivé dieľne pre deti, ale aj pre najmenších. Prvé dva ročníky sa tešili neskutočne krásnym ohlasom a preto pre vás pripravujeme aj tretí ročník, ktorý bude zase o niečo premakanejší a poskytne viacero možností pre účastníkov.

Predbežná cena vstupného: 5€ (cena sa môže zmeniť)